Αυτόκαυστα – Κλίβανοι

Αυτόκαυστα – Κλίβανοι

Στο ιατρείο μας υπάρχει ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος αποστείρωσης, ο οποίος πληροί τους αυστηρότερους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα της αποστείρωσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όλα τα οδοντιατρικά εργαλεία καθαρίζονται μέσα σε λουτρό υπερήχων και στην συνέχεια αποστειρώνονται σε κλίβανο (κατηγορίας Β – την ασφαλέστερη πιστοποιημένη κατηγορία κλιβάνων). Στον τομέα της αποστείρωσης διατηρούμε το υψηλότερο επίπεδο και τα καταλληλότερα μέσα καθαριότητας του εξοπλισμού μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.